13 มิ.ย. 62_มอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผูอำนวยการ คณะครูและนักเรียน ร่วมรับทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มิถุนายน 2562  โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>