13 มี.ค. 62 ประชุมประจำเดือนมีนาคม 62

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่าน ร่วมประชุมประจำเดือนมีนาคม วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

<<ชมภาพทั้งหมด>>