13 มี.ค. 63 ตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2562


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมตรวจสุขภาพครู ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 13 มีนาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<ชมภาพทั้งคลิก>>