13 ส.ค. 63_โครงการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ


โครงการในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กิจกรรมการประกวดเทพีรีไซเคิล เลือนไปประกวดในวันที่ 18 สิงหาคม ระดับชั้นม.ต้นและม.ปลายและมีการมอบรางวัลและเกียรติบัตรทุกรายการในวันที่ 19 สิงหาคม หน้าแถว