13-17 พ.ย.66 โครงการส่งเสริมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

โครงการส่งเสริมวิชาการสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องเรียนรวมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ชมภาพ >>คลิก<<