14 ก.พ. 63 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1


ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และครู ร่วมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>