14 ก.พ. 63 พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผศ.เชาว์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรีนคร นครศรีธรรมราช มอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>