14 ก.ย. 63 ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 1-63


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>