14 ธ.ค. 64 กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Vonder Go รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


กิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วย Vonder Go รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก <<<ชมภาพคลิก>>>