14 มี.ค. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการครูร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง (Metaverse)โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>