15 ก.ค. 63_การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ


ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
<<รายละเอียด>>