15 ก.พ. 64 ผลงานจากการบูรณาการความรู้ศิลปะสู่วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6


ผลงานจากการบูรณาการความรู้ศิลปะสู่วิทยาศาสตร์ของนักเรียน ม.6 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>