15 ก.ย. 66 รองผู้อำนวยการ ครู ร่วมงานเลี้ยงเษียณอายุราชการครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราชณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)

รองผู้อำนวยการ ครู ร่วมงานเลี้ยงเษียณอายุราชการครูเทศบาลนครนครศรีธรรมราชณ หอประชุมเมืองเทศบาลนครนครศรีธรรมราช (ทุ่งท่าลาด)
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>