15 ธ.ค.62_แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 8

แบบสอบถามความพึงพอใจโครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 <<เข้าทำแบบทดสอบ>>