15 ธ.ค. 62_โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 8

โครงการ Petcharik Champion Test ครั้งที่ 8 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
ชิงทุนการศึกษาและโล่เกียรติยศ นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช ประจำปีการศึกษา 2562 <<ชมภาพรวม>>
<<คลิก >> ภาพ ส.ท.พ.>>

<<คลิก >> ภาพ ท.ส.ม.>>
<<คลิก >> ภาพ ท.ศ.ช.>>