15 ธ.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทาง STEM โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน

นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้าง พื้นที่เก็บน้ำตามแนวทาง STEM โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพคลิก>>