15 ธ.ค. 63 มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ วันที่  15 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>