15 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดพิทักษ์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

15 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และรองผู้อำนวยการ ร่วมกิจกรรมคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชุดพิทักษ์เด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช)

>>ชมภาพ<<