15 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

15 พ.ค. 2567 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีประดับเข็มสัญลักษณ์ ณ ห้องประชุมเพชรลดา โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

>>ชมภาพ<<