15 พ.ค. 62_พิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ คณะครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมพิธีประดับเข็มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก