15 พ.ย. 62_กิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก

รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 401 ร่วมกิจกรรมยกปิ่นโตไปวัดเพชรจริก วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมด>>