15-16ก.ค.64 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน1-64

15-16ก.ค.64 โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากรโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
หลักสูตรพัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ชมภาพ >>คลิก<<