15-17 ก.ย. 65 คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ

คณะผู้บริหารเข้าร่วมโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>