16เม.ย.64 ประกาศปรับปฏิทินดำเนินการ2564

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
เรื่อง การปรับปฏิทินการดำเนินงานและรูปแบบการจัดกิจกรรมเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา2564

>>คลิกอ่านรายละเอียด<<