16 ก.ย. 63 ประเพณีแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ 1-63

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครู ร่วมประเพณีแห่หมรับบุญสารทเดือนสิบ วันที่ 16 กันยายน 2563 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>