16 ธ.ค. 63 กิจกรรมแข่งขันสร้างหอคอยกระดาษ ตามแนวทาง STEM ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ

นักเรียนร่วมกิจกรรมแข่งขันสร้างหอคอยกระดาษ ตามแนวทาง STEM ครั้งที่ 2 โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์ โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนฯ วันที่ 16 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>