16 ธ.ค. 63 มอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ มอบเกียรติบัตรให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ วันที่  16 ธันวาคม 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพทั้งหมด>>