16 พ.ย. 62_โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากร


ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์สำหรับครูและบุคลากร เรื่อง การใช้งาน Google Education เบื้องต้น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>