16 ม.ค. 62_วันครู

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้บริหาร และคุณครูทุกท่าน ร่วมกิจกรรมวันครู “ครูดี ศิษย์ดี มีพัฒนา ก้าวหน้าสู่เทคโนโลยี” วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ หอประชุมเมืองนครศรีธรรมราช