16 ส.ค. 62_กิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์

รองผู้อำนวยการ ครูและบุคลากร นักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมงานวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 12 สิงหาคม 2562 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>