16 ส.ค. 65 ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักการภารโรง รับสมัครระหว่างวันที่ 16-21 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องสำนักงานอำนวยการ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<รายละเอียด>>>