16 ส.ค. 65 ประชุมคณะทํางานกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565

ผอ.พฤาภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูร่วมประชุมคณะทํางานกิจกรรมการประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>