17 ก.ค. 62_กิจกรรมแห่เทียนพรรษา

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ตัวแทนครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา วันที่ 17 กรกฎาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร