17 ก.พ. 62_สอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้น ม.1และม.4

โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริกสอบเข้าศึกษาต่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562