19 ก.พ. 66 ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่านคุมสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา 2566

ดร.สุชาติ เอียดวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก รองผู้อำนวยการ คณะครูทุกท่านคุมสอบเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.1 และ ม.4 หลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (SMTP) ประจำปีการศึกษา 2566
<<<สนามสอบโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก>>>
<<<สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง>>>
<<<สนามสอบโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัย>>>