17 มี.ค. 64 กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

รองผู้อำนวยการ ครูและนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 17 มีนาคม 2564 ณ บ้านสวนการะเกด จังหวัดนครศรีธรรมราช
<<<<ชมภาพคลิก>>>>

<<<<<ชมคลิปวีดีโอ>>>>