17 มี.ค. 65 ประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ รองผู้อำนวยการ ครูร่วมประชุมฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ วันที่ 17 มีนาคม 2565 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<<ชมภาพคลิก>>>>