17 ม.ค. 62_โครงการอบรมสัมนาการสอนแบบโครงงาน

อบรมสัมนาการสอนแบบโครงงานผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์ และครูศึกษานิเทศก์โรงเรียน ร่วมอบรมโครงการ ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ณ โรงแรมทวินโลตัส

<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>