17-19 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<ชมภาพคลิก>>