18พ.ย.64 ประชุมชี้แจ้งศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดเหตุอุทกภัย2-64

18พ.ย.64 ประชุมชี้แจ้งศูนย์พักพิงชั่วคราวกรณีเกิดเหตุอุทกภัย โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก2-64
ชมภาพ >>คลิก<<