18 ก.พ. 62_กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ

ผอ.พฤษภา  ปุยานุสรณ์  รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนทุกคน ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าขึ้นธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร นครศรีธรรมราช โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก