18 ก.ย. 66 นักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก

นักเรียนสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>>