18 ต.ค. 62_เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับโรงเรียน

เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายให้กับโรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก วันที่ 18 ตุลาคม 2562 <<ชมภาพคลิก>>