18 ต.ค. 64 ตรวจเชิงรุก COVID – 19 โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ตรวจเชิงรุก  COVID – 19 ให้แก่ประชาชน ในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสาธิตเทศบาลวัดเพชรจริก
<<<ชมภาพคลิก>>>