18 ธ.ค. 63 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหารและการประกวดแข่งขันตอบปัญหานวัตกรรมการเกษตรของ ม.วลัยลักษณ์

นักเรียนร่วมการประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการนวัตกรรมวิทยาศาสตร์อาหารและการประกวดแข่งขันตอบปัญหานวัตกรรมการเกษตรของ ม.วลัยลักษณ์ วันที่ 18 ธ.ค. 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>