18 ธ.ค. 63 การแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ของ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

นักเรียน ม.3 และ ม.6 เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ของ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>