18 ธ.ค. 63 กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา เรื่อง Micro:bit ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี


ครู และ นักเรียน ม.4 และ ม.6 เข้าร่วมการอบรม กิจกรรมการเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา เรื่อง Micro:bit ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วันที่ 18 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>