18 ธ.ค. 63 โครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์”

ครูและตัวแทนนักเรียนร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ หัวข้อเรื่อง “สนุกคิดกับวิทยาศาสตร์” วันที่ 18 ธันวาคม 2563
<<ชมภาพทั้งหมด>>