18 พ.ย. 62_ประชุมชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(TCAS)ปีการศึกษา 2563


เข้าร่วมประชุมชี้แจงระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 จัดโดยที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ณ ตึกไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ <<ชมภาพทั้งหมดคลิก>>