18 พ.ย. 65 นักเรียนสายชั้นม.1 ร่วมกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ครั้งที่18 ณ CLP

นักเรียนสายชั้นม.1 ร่วมกิจกรรม เทศกาลภาพยนตร์ วิทยาศาสตร์ครั้งที่18 ณ CLP วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565
<<<ชมภาพทั้งหมด>>>